Mikä merkitys luovuudella on lapselle? - Luovuus lapsen kehityksen tukena

17.11.2022

Luova lava -toiminnan yksi merkittävistä teemoista on lapsen oman luovuuden vahvistaminen. Luova lava -toiminnassa tutustutaan moneen eri taiteen lajiin, kuten tanssiin, teatteriin, sirkukseen, musiikkiin sekä kuva- ja sanataiteisiin erilaisten pelien, leikkien ja harjoitteiden kautta.

Luovuutta ei kuitenkaan ole vain taiteellisuus vaan yhtä tärkeää on luova toiminta jokapäiväisessä arjessa.  

Mitä on luovuus?

Olemme kaikki luovia - omalla tavallamme. Luovuus tarkoittaa oikeastaan tapaa toimia ja olla, sekä taitoa nähdä uusia ja monenlaisia toimintatapoja erilaisissa tilanteissa. Se on myös uusien ideoiden keksimistä, taitoa olla joustava ja kykyä tuoda uusia näkökulmia asioihin. 

Luovuus voi näkyä arjessa omaperäisyytenä esimerkiksi pukeutumisessa tai uusien hiustyylien kehittelyssä. Se voi olla tapa toimia, mikä tulee esiin esimerkiksi uusien reittien keksimisenä koulumatkalle tai uusien leikkien ideoimisena.

Luovuus voi näkyä myös itseilmaisussa tai taiteellisuudessa, kuten erilaisten askarteluideoiden toteutuksessa ja maalaamisessa. Se on myös luovaa ongelmanratkaisukykyä tilanteissa, joissa nykyinen toimintatapa ei toimi.

 Luovuus.png

Luovuus lapsen kehityksen tukena

Luovuudella on todettu olevan monia hyötyjä myös lapsen kasvulle ja kehitykselle. Luovan toiminnan myötä lapsen abstrakti ajattelu kehittyy ja myös ongelmanratkaisutaidot paranevat sekä vaikeuksien selvittäminen helpottuu. Luova ihminen osaa katsoa asioita useista eri näkökulmista, on joustavampi ja näkee myös vaikeuksien ja ongelmien monet eri puolet. 

Luovuus liittyy usein myös itsetuntemukseen ja itseilmaisuun. Luova toiminta vahvistaa usein lapsen taitoa nähdä omat kykynsä, mikä tuo lisää itsetuntemusta sekä itsevarmuutta. Tämä voi puolestaa parantaa yleistä hyvinvointia ja positiivisten tunteiden kokemista arjessa.

Itsensä tuntemisella on myönteinen vaikutus myös sosiaalisiin suhteisiin, sillä se lisää usein esimerkiksi rohkeutta olla oma itsensä myös toisten seurassa.   

Screenshot_2022-11-17-12-58-12-56_1c337646f29875672b5a61192b9010f9-01.jpeg

Miten luovuutta voi ruokkia?

Toisinaan lapsi joutuu peittämään tai jopa häpeilemään omaa luovuuttaan. Tähän syynä on ympäristö, joka ei kannusta luovuuteen eikä koe luovuutta positiivisena asiana. Tämä voi näkyä esimerkiksi toimintana, jossa lapsi saa kaiken valmiina ja valmiiksi aikataulutettuna, eikä näin tilaa omaehtoiselle toiminnalle ole.   

Sen sijaan luovaa ajattelua lisää ympäristö, joka suhtautuu luovuuteen myönteisesti, kannustavasti ja rohkaisten. Esimerkiksi kun ympärillä on ihmisiä, jotka antavat lapsen tehdä itse, yrittää ja erehtyä ilman häpeää, on tällä myönteinen vaikutus luovuuden kehittymiselle. Ympäristön tulee siis mahdollistaa lapsen omaehtoinen toiminta. 

Lisäksi on erityisen tärkeää, että ympäristö on turvallinen, eikä lapsen tarvitse pelätä arvostelua tai epäonnistumista. Ympäristön on mahdollistettava vapaa ideointi ja kokeilu ilman pelkoa häpeästä.

Luova ajattelu ja toiminta tarvitsee ympärilleen usein myös tilaa. Usein erityisesti aikuiset tunnistavat oman luovuutensa katoavan arjen kiireiden ja stressin keskelle. Samoin luovuus jää taka-alalle lapselta, mikäli se ei saa tilaa. J

os elämä on yhtä aikataulujen mukaan menemistä, suorittamista ja kaikki on valmiiksi mietittyä, ei luovuutta tarvitse eikä voi käyttää. Luovuus tarvitseekin kaverikseen vapautta, turvaa, rohkaisua ja vapaata tilaa - ehkä joskus jopa ripauksen tylsyyttä.   

Screenshot_2022-11-17-12-58-29-64_1c337646f29875672b5a61192b9010f9-01.jpeg

Kuinka Luova lava -toiminta tukee lapsen luovuutta?

Luova lava -toiminnan keskiössä on osallistujien oma luovuus ja osallisuus. Koko kauden toiminta suunnitellaan yhdessä ryhmäläisten kanssa ja ryhmäläiset pääsevät mukaan ideoimaan toiminnan sisältöä. Toiminta myös elää ryhmän mukana kauden kuluessa, suunnitelmat voivat ja saavat muuttua luovuuden ja ryhmäläisten kiinnostuksen myötä. Ryhmän toiminnasta pyritään rakentamaan mahdollisimman turvallinen ympäristö, jossa villeimmätkin ideat ja näkökulmat on lupa esittää. 

Toimintakaudella herätellään ja ruokitaan luovuutta myös monin eri tavoin, tutustuen eri taiteenlajeihin sekä uusiin välineisiin, menetelmiin ja leikkeihin. Itseään pääsee ilmaisemaan niin musiikin, tanssin, teatterin, sirkuksen kuin kuva- ja sanataiteiden kautta. Koulutetut ohjaajat käyttävät ohjauksessaan luovuutta tukevia menetelmiä, joissa ryhmäläisten ideoiden on mahdollista päästä eloon. Esimerkiksi tanssissa ei opeteta vain valmiita ohjaajan keksimiä koreografioita, vaan ryhmäläiset pääsevät itse suunnittelemaan omat tanssikuvionsa. 

Luova lava -kausi huipentuu puolivuosittain Hetki taiteilijana -esitykseen, jossa ryhmäläiset pääsevät esittämään muille ryhmäläisille, tai halutessaan yleisölle, ryhmässä luotuja tuotoksiaan. Kyseessä voi olla esimerkiksi näytelmä, tanssiesitys tai muu show. Esitykset ideoidaan, suunnitellaan ja hiotaan valmiiksi kauden aikana.

Tärkeintä Luova lava -toiminnassa on päästä tekemään itse ja kokeilemaan vapaasti. Opituista taidoista on hyötyä läpi elämän ja niitä voi hyödyntää myös omassa arjessa. Päämääränä on, että ryhmäläiset pääsevät ylittämään itsensä ja kokemaan onnistumisen iloa!  

Tervetuloa mukaan toimintaan!   

16.11.2023Terveisiä syyskokouksesta
12.09.2023UUTTA! Kauan odotettu kepparikerho käynnistyy
14.03.2023Nuorten Kasvun sääntömääräinen kevätkokous järjestetään tiistaina 21.3.2023 klo 17, tervetuloa!
31.01.2023Ajatuksia ja arvoja Luova lava -toiminnan taustalla
18.01.2023Turvallisemman tilan periaatteet käyttöön Nuorten Kasvun toiminnassa
19.12.2022Ilmoittaudu mukaan kevään Luova lava -ryhmään
15.12.2022Katri Mäkisalolle myönnetty kuparinen ansiomerkki
17.11.2022Mikä merkitys luovuudella on lapselle? - Luovuus lapsen kehityksen tukena
16.11.2022Syyskokouksen päätöksiä
07.11.2022Tervetuloa syyskokoukseen 15.11.2022

Siirry arkistoon »